Templates by BIGtheme NET

Autokonditsioneeride ja kliimaseadmete täitmine ja tehniline hooldamine – see on tehnoloogiline protsess, mis jaotub mitmeks etapiks.

Alustuseks on vaja teada saada, millises seisundis on kliimaseade ja autokonditsioneer. Vajalik on diagnostika läbiviimine. Alustuseks tehakse vaatluse abil kindlaks, millises seisundis on autokliimaseadmete osad. Tehakse kindlaks mehaanilised vigastused, väljavoolud, õliplekid ja teised tunnused.

 Seejärel hindab meister, kas on kõrvalisi helisid või vibratsioone konditsioneeri kompressori tööajal.

Peale seda mõõdetakse külmaine (freooni) rõhku konditsioneersüsteemis või kliimakontrollseades. Mõõtmiseks ühendatakse täiteštupserite külge manomeetri juhtmed. Nende näitajate põhjal võib meister hinnata külmaine rõhku ajamis ja imemispoolel.

Tavaliselt on enamik autokonditsioneeride rikkeid seotud freooni lekkimisega süsteemi. Seetõttu on peamine ülesanne leida lekkekoht. Selleks kasutatakse lekketuvastamise spets.seadmeid. Samuti on vaja mõista lekke tekkepõhjuseid.

Järgneb konditsioneeri täitmisetapp – lekke kõrvaldamine, süsteemi hermeetilisuse kontroll ja konditsioneeri täitmine.

Enne freooni lisamist peab teostama süsteemi vakumeerimise. Vakumeerimine viiakse läbi, eemaldamaks süsteemist niiskust ja atmosfäärõhku, samuti ka süsteemi hermeetilisuse kontrolliks. Alles peale seda võib süsteemi täita külmainega. Täitmisprotsess viiakse läbi spetsiaalse jaama abil, kõikide automarkide puhul. 

Tihti on konditsioneeri rikke põhjuseks vale hooldamine, remont või täitmine. Kui ei täida autokonditsioneeri piisavalt või täidetakse liiga palju, siis võib see varsti viia konditsioneeri kompressori riknemiseni.  

Autokonditsioneeri või kliimaseadmete diagnostikat on soovitav teostada vähemalt kord aastas. See aitab õigeaegselt avastada süsteemirikkeid ja hoida ära tõsisemaid lagunemisi. Samuti tuleks kasutada konditsioneeride kasutussoovitusi, mis on kirjeldatud Teie auto kasutusjuhendis.

Autokonditsioneeride hoolduse ja täitmise hinna täpsustamiseks võite helistada telefonil  +372 56494038 või sõita meie juurde Ringtee 37, Tartu.